درباره ما

[us_page_title align=”center” description=”1″ text_transform=”uppercase” font_size=”3rem” line_height=”1.1″][us_breadcrumbs show_current=”1″ font_size=”0.9rem” align=”center” separator_icon=”material|chevron_right”]

افتخار داریم با بومی سازی و ساخت قطعات و تجهیزات خاص و حساس خارجی با بهترین کیفیت در خدمت صنایعی همچون فولاد،نفت و پتروشیمی،نیروگاهها و نساجی کشور هستیم

[us_separator size=”large”]
[us_counter initial=”0%” final=”92%” color=”custom” custom_color=”#ffffff” font=”h1″ title=”فیدبک مثبت”]
[us_counter initial=”0″ final=”146″ color=”secondary” font=”h1″ title=”پروژه کامل”]